maandag 11 juli 2016

10 juli 2016

Met grote vreugde kan ik, nu ik zover weer genezen verklaard ben, me weer gaan opmaken en voorbereiden voor mijn vertrek naar LopBuri.
Nadat ik deze reis dik twee maanden moest uitstellen, heb mijn nieuwe vlucht gepland op 28 augustus tot 24 november.
Komende zes weken hoop ik mijn energie weer naar oud niveau te krijgen, zodat ik straks weer als vanouds mijn werk in het hospice kan verrichten.
Langs deze weg wil ik een ieder hartelijk danken voor alle ondersteunende belangstelling,

 
hulp en aanbod tot hulp tijdens mijn herstel.