zaterdag 23 mei 2015

23 mei 2015 
Juy   + 2005
 
Deze maand, om precies te zijn 24 mei, is het tien jaar geleden dat het jongentje Juy op elf jarige leeftijd aan aids overleed.
 
 
Ik heb vaker op dit weblog over hem geschreven, ook dat ik nooit zal vergeten hoe ik hem als jongetje van ongeveer zeven jaar voor het eerst ontmoette in het aidscenter in Thatako, Nakon-Sawan in Thailand, waar hij met het hiv virus geboren als aidswees verbleef.
Ik ging daar in 2001 net als het jaar ervoor op bezoek, toen dit voor mij toen nog onbekend ventje in zijn blauwe shirt, tot mijn verbazing, met uitgestrekte armen en stralende lach op mij toegerend kwam en ik hem, enigszins verbouwereerd, opving met een  zwaai door de lucht.
 
 
kennismaking met Juy 
 
 
In 2002 heb ik daar met donatiegeld, bijeen gebracht via een actie op de regionale tv, een klein hospice kunnen inrichten en tevens een verpleegkundige die daar tot dan niet aanwezig was kunnen aanstellen ( lees: betalen).
 
Op 24 mei 2005 is Juy aan complicaties (tuberculose) door aids is overleden. Hij had omdat hij wees was geen recht op aids medicatie, die toen pas kort beschikbaar was in Thailand.
 
 
Juy 2001  (ongeveer 7 jaar oud, zijn geboorte datum is niet precies bekend )
 

 
Juy 2004  (10 jaar oud)   
 
Later is Juy voor mij symbool geworden voor al die honderden patiĆ«nten die tijdens de jaren van mijn werk als vrijwilliger in het aids-hospitium Wat Prabat Nampo, LopBuri in mijn bijzijn zijn overleden. 
 
9 juni ga ik weer op weg naar mijn tweede thuisland. Ben dan ook weer van plan dit weblog bij te houden over mijn werk aldaar.
Tot mijn verbazing is mijn weblog tot heden 15.095 keer door belangstellenden bezocht.